Extra contrast

Minister Bruins enthousiast over Keuzehulp Bloedglucosemeter

05-07-2018

Op maandag 11 juni 2018 lanceerde Minister Bruno Bruins (VWS) tijdens het congres ‘Goed gebruik Hulpmiddelen’ de Keuzehulp Bloedglucosemeter.

Volgens de Minister biedt deze nieuwe tool, mede ontwikkeld door Peercode, patiënten en artsen betrouwbare informatie om de juiste bloedglucosemeter te vinden. Op basis van deze informatie kunnen zij samen beslissen over de beste zorg die past bij de medische en persoonlijke situatie van de patiënt.

De mooie woorden van de Minister zijn niet alleen een blijk van waardering voor de inspanning van de Nationale Diabetes Federatie (de opdrachtgever) en kenniscentrum Vilans (de projectleider), maar ook voor het werk van Peercode, verantwoordelijk voor de technische realisatie van deze tool.

Op basis van de meest overtuigende offerte werd Peercode gevraagd om de website te bouwen (in de huisstijl van Vilans). Tevens moest Peercode het algoritme ontwikkelen waarmee de verschillende eigenschappen van bloedglucosemeters op objectieve wijze met elkaar vergeleken worden om een passend advies te kunnen geven. De gegevens en scoring van bloedglucosemeters die hierbij gebruikt zijn, zijn eigendom van en tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Kwaliteitsbevordering Zelfcontrole Diabetes. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met het aanbod en de vergoedingen van de zorgverzekeraar van de patiënt. Na het beantwoorden van de vragen van de keuzehulp is in één oogopslag te zien welke meters optimaal bij de persoonlijke situatie passen en vergoed worden.

tweet-bloedglucosemeters

De online Keuzehulp Bloedglucosemeter is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), kenniscentrum Vilans en een gemeenschap van behandelaars, de patiëntenvereniging, fabrikanten, leveranciers en zorgverzekeraars (waaronder DVN, DiHAG, V&VN Diabeteszorg, KNMP, NVKC, NVD/DNO, NIV, NVK, FHI, Diagned en ZN). De keuzehulp is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het ministerie van VWS en het Diabetes Fonds.