in2sports wordt Peercode

01-10-2012

Op 1 november 2012 hebben er twee belangrijke veranderingen bij in2sports plaatsgevonden.

 1. Wij hebben een nieuwe bedrijfsnaam. Vanaf heden is onze naam Peercode in plaats van in2sports. Achtergrond van de naamsverandering is dat wij naast het domein van sport en gezondheidsbevordering ook steeds meer opdrachtgevers hebben en projecten uitvoeren in het medische domein. De naam 'in2sports' riep daar vragen op en had ook verwarrende associaties.
  Waarom de naam 'peercode'?
  De naam Peercode is een samenvoeging van de woorden "Peer" en "Code".
  'code' software ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van het bedrijf,
  'peer' heeft ook sterke associatie met web/computers (peer-to-peer, peer review).
  Maar ook:
  'peer' verwijst letterlijk naar de pereboomgaarden in het gebied van Geldermalsen,
  'code' omdat wij de wensen van onze relaties en onze eigen ideeën coderen en vertalen in inspirerende toepassingen.
   
 2. Ons bedrijf is verhuisd naar een ruimer kantoorpand. De groei van opdrachtgevers en projecten en de daarmee samenhangende groei van het aantal medewerkers maakte dat wij een groter kantoorpand nodig hadden. In dit nieuwe kantoorpand zijn we ook in de gelegenheid om workshops en brainstormsessies te organiseren en om meer afstudeerders te begeleiden.

  Het nieuwe adres is:
  Peercode
  Oudenhof 4c
  4191 NW Geldermalsen
  tel. +31 (0)88 008 4100

  Dus alleen het huisnummer is veranderd (voorheen 14b, nu 4c).