Extra contrast

Peercode ontwikkelt Digitale intakevragenlijst met Triage Systeem voor UWV

06-02-2019

Nederland heeft zeker in vergelijking met andere landen een geweldig sociaal vangnet voor werknemers die werkeloos of ziek worden. Er zijn verschillende wetten en regelingen die werknemers beschermen. Die wetten en regelingen worden uitgevoerd door het UWV. UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV zorgt voor deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Het UWV keert per jaar rond de 20 miljard aan uitkeringen uit.

Peercode heeft een digitale intakevragenlijst met triage systeem ontwikkeld voor mensen die een ziektewetuitkering aanvragen. Bijvoorbeeld een medewerker die ziek uit dienst gaat en geen werkgever meer heeft. Met dit systeem weten de betreffende medewerkers door de triage uitslag welke dienstverlening opgestart moet worden en krijgen verschillende specialisten precies die informatie die zij nodig hebben en die zij ook vanuit oogpunt van privacy en wetgeving mogen ontvangen.

UWV Ziekmelding screenshot-1

Voordat dit online systeem in gebruik is genomen is er een pilot uitgevoerd. Die pilot is door een extern bureau geëvalueerd. De conclusies van die externe evaluatie waren dat de Digitale intakevragenlijst zorgt voor een efficiëntere en betere dienstverlening.

Om het systeem op te leveren moest er intensief worden samengewerkt met specialisten van het UWV en IBM op gebied van IT en met het Centraal Expertise Centrum ten aanzien van de content van de vragenlijsten. Tevens zijn er koppelingen gerealiseerd met IT systemen van het UWV en is er een DigiD Midden koppeling gerealiseerd.

UWV Ziekmelding screenshot-3

Het project is op 1 januari 2019 live gegaan en inmiddels zijn er meer dan 30-duizend intakevragenlijsten uitgezet.

Rodrique Engering, directeur Uitvoering divisie Uitkeren UWV:
“We kennen Peercode als een zeer kundige en betrouwbare leverancier. Hun kennis, expertise, maar vooral ook flexibele en daadkrachtige houding hebben ervoor gezorgd dat we de deadline van 1 januari hebben gehaald. Er is geen vraag die onbeantwoord bleef of probleem onopgelost. En dat meestal in een zeer korte tijd. Bovenal prettige collega’s waarbij het resultaat voor UWV altijd de hoogste prioriteit krijgt.”

Joachim Jansen, projectleider Peercode:
“Peercode is enorm trots dat dit complexe traject, dat alleen gerealiseerd kon worden als verschillende disciplines, verschillende organisaties en verschillende systemen constructief en efficiënt zouden samenwerken, in relatief korte tijd zo succesvol gerealiseerd is.”