Peercode ontwikkelt voor UWV Online Portal voor de NOW-regeling

09-07-2020

De COVID-19 crisis raakt Nederland hard. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aan UWV gevraagd om een regeling op te tuigen en uit te voeren om werkgevers te compenseren voor de loonkosten van hun werknemers. Samen met SZW is in een recordtijd een regeling bedacht: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
De NOW is bedoeld om werkgevers tegemoet te komen die te maken hebben met een significant omzetverlies. Met de compensatie kunnen zij hun werknemers doorbetalen zodat werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden blijft.

Naast aanpassingen aan interne systemen had UWV een systeem nodig voor de uitvraag aan de voorkant. De opdracht van UWV was om binnen 2 weken een portal en backend voor de verwerking van tienduizenden NOW-aanvragen te ontwikkelen, inclusief koppelingen naar UWV-systemen, een cloud-hostingplatform en controlemechanismen. Binnen een recordtijd stelde Peercode een projectteam samen, maakte specificaties en bouwde en testte het systeem om dit binnen UWV/IBM te hosten.

UWV NOW screenshot 1

Om het systeem op te leveren, is er intensief samengewerkt met specialisten vanuit verschillende disciplines van UWV en IBM. Tevens zijn er koppelingen gerealiseerd met IT-systemen van UWV. Met YMOR zijn intensieve performancetesten uitgevoerd. UWV wilde bijvoorbeeld weten hoeveel aanvragen per uur verwerkt konden worden. Vervolgens werd het systeem met een wachtrijmechanisme afgeschermd tegen een hoge instroom, waardoor het ook bij een groot aantal bezoekers altijd online blijft.

UWV NOW screenshot 3

Het belang van de NOW-regeling voor ondernemend Nederland is enorm. Veel ondernemers zijn enorm dankbaar dat UWV in staat was om hun NOW-aanvraag binnen 4 werkdagen te verwerken en om te zetten in een betaling. Vanuit de politiek was er dan ook veel lof voor UWV. Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 21 april een werkbezoek gebracht aan UWV in Amsterdam.

UWV moest in heel korte tijd voor de uitvoering van de regeling een nieuw systeem van berekenen van voorschotten, het vaststellen van subsidies en het uitbetalen ervan optuigen. Daarnaast is er een terugvalscenario uitgewerkt dat in werking treedt bij mogelijke uitval van de systemen. Het voorportaal waarin werkgevers elektronisch hun aanvraag kunnen doen, werd ook gekoppeld aan de UWV-systemen voor informatie-uitwisseling.