Extra contrast

Verbeteren terugkeer naar werk na een chirurgische ingreep

09-08-2023

Onderzoeksproject in Ziekenhuis Nij Smellinghe om patiënten eerder aan het werk te krijgen na operatie met inzet Atris tele-monitoring systeem

Veel patiënten ervaren problemen bij de terugkeer naar werk na het krijgen van een kunstknie. Ziekenhuis Nij Smellinghe en ETZ introduceren daarom het nieuwe zorgpad 'Back At work After Surgery' (BAAS), waarbij patiënten actief betrokken worden bij hun revalidatie.

Achtergrond
Komende jaren wordt een sterke toename van aantal knieprothese operaties verwacht, met name onder mensen die in de werkende leeftijd zitten. Het terugkeren naar werk na deze operatie gaat helaas vaak moeizaam. De meeste patiënten met een knieprothese lukt het niet om – na de operatie – binnen zes maanden het werk te hervatten. Drie op de tien patiënten heeft zelfs meer dan een jaar nodig om terug te keren op het werk. Daarom hebben enkele ziekenhuizen gezamenlijk met verzekeraar ASR zorgpad BAAS ontwikkeld waarmee de werkenden beter worden begeleid. De orthopeden en fysiotherapeuten in het Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten onderzoeken nu samen met ziekenhuis ETZ in Tilburg de effectiviteit en kosten van dit zorgpad in samenwerking met Amsterdam UMC, UMC Groningen en Maastricht UMC.

Inzage in zijn beweeggedrag voor patiënt én fysiotherapeut
Vanaf de intake voor de operatie draagt de patiënt een Atris PAM activity tracker. Via de bijbehorende Atris app krijgen zowel de patiënt als de fysiotherapeut dagelijks inzicht in het beweeggedrag. Dit maakt een gepersonaliseerde zorgaanpak mogelijk en stelt professionals in staat het herstel effectief te monitoren en bij te sturen.

Hoe werkt het BAAS Zorgpad?

BAAS Zorgpad illustratie

Daniel Strijbos

Daniel Strijbos van Ziekenhuis Nij Smellinghe is aan het promoveren en een van de initiatiefnemers van het BAAS project.
Wij stelden enkele vragen aan Daniel.

Wat is de status van het project?
“In 2021 hebben we de haalbaarheid van het BAAS zorgpad getoetst en in 2022 onze bevindingen gepubliceerd. We onderzoeken momenteel de effectiviteit en kosten ervan, met patiënten vanuit Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten en Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Hiervoor hebben we recent de laatste patiënt geïncludeerd. Verder plannen we te bestuderen welke obstakels er zijn om dit zorgpad in andere Nederlandse ziekenhuizen toe te passen.”

Wat zijn de belangrijkste bevindingen en inzichten tot nu toe?
“Uit onze haalbaarheidsstudie blijkt dat ons zorgpad in de praktijk goed werkt. De eerste resultaten tonen aan dat het zorgpad patiënten sneller helpt om na de operatie weer aan het werk te gaan. Bovendien lijkt het aantal patiënten dat meer dan een jaar nodig heeft om terug te keren sterk af te nemen. Echter, de invoering van dit zorgpad vereist veel aandacht. Alle zorgprofessionals moeten hun manier van denken aanpassen, en dat is een uitdaging. Deze voorlopige resultaten wachten nog op bevestiging in ons lopend onderzoek. Een bijkomende vraag voor ons is: wie gaat dit in de toekomst financieren? Op dit moment investeert het ziekenhuis in extra zorg, maar de financiële voordelen liggen voornamelijk bij werkgevers en verzekeraars.”

Atris PAM-2 sensor in clip en bandje

Op wat voor een concrete verbetering in patiënt outcome hoop je?
“Ons voornaamste doel is dat patiënten weer die activiteiten kunnen oppakken waardoor ze weer mee kunnen doen in de maatschappij. Voor werkenden betekent dit vaak dat zij hun werkzaamheden weer volledig kunnen hervatten. Bewegen is hierbij cruciaal. Daarom is het meten van beweging via het Atris tele-monitoring systeem zo essentieel.”

Wat zijn zaken die jullie aangepast hebben aan het BAAS Zorgpad sinds de initiële introductie?
“In eerste instantie stelde verzekeraar ASR de vraag of we patiënten konden trainen vóór een operatie - dit heet prehabilitatie - met als doel de herstelperiode ná de operatie te verkorten. In onze ervaring blijkt het cruciaal bij prehabilitatie te onderscheiden welke patiënt welke zorg nodig heeft. Zo hebben mensen met een sterke veerkracht vaak voldoende aan enkele beweegadviezen. Echter, patiënten met een hoger risico op een langzaam herstel hebben intensievere training voorafgaand aan de operatie nodig. We denken dat patiënten die nog werkzaam zijn en doorgaans fysiek fitter zijn, minder van deze intensieve training nodig hebben. Vanuit deze overweging vonden we het belangrijk om naar de gehele zorg rond de operatie te kijken: vanaf het moment dat iemand hoort dat een operatie nodig is tot het moment dat hij of zij volledig is hersteld en weer zijn of haar dagelijkse activiteiten kan uitvoeren.”

Atris patienten App

Wat is de rol van het Atris systeem binnen jullie project?
“Het Atris tele-monitoring systeem stelt patiënten in staat om beter zicht te hebben op hun beweegpatronen. Dit geeft hen de tools om zo gezond mogelijk naar de operatie toe te werken en na de ingreep hun activiteiten goed te hervatten. We verwachten dat dit bijdraagt aan een vlotter herstel postoperatief. Voor ons, de zorgverleners, is dit systeem een hulpmiddel om gerichte zorg te bieden. Als ziekenhuisfysiotherapeut hoor ik bijvoorbeeld vaak dat patiënten stijfheid ervaren na hun operatie. Door hun beweegpatroon te monitoren, kan ik bijvoorbeeld zien of iemand te lange inactieve periodes heeft. Met deze kennis kan ik specifieke adviezen geven die helpen de postoperatieve klachten te minimaliseren.”

Wat voor een nieuwe mogelijkheden en uitbereidingen zie je in de toekomst?
“We geloven dat het BAAS zorgpad ook voor andere operaties relevant kan zijn en hopen het landelijk aan te bieden. Wat betreft Atris zien we groeiende toepassingen binnen ons ziekenhuis, zoals bij prehabilitatie voor grote operaties of revalidatie na ernstige aandoeningen.”

Peercode is enthousiast over de opzet van dit innovatieve zorgpad en wil andere ziekenhuizen inspireren om het Atris systeem in te zetten voor een betere patiëntenzorg. Neem voor meer informatie contact met Govert de Vries op via 088 00 841 11 of email: govert.de.vries@peercode.nl.