Extra contrast

Ethische code

Inleiding

In deze ethische code lees je wat de kern is van waaruit medewerkers van Peercode werken. De code geldt ook voor stagiaires en voor medewerkers van externe partijen, die voor of namens Peercode werkzaamheden verrichten.

Waarden en gedrag

Elke medewerker van Peercode:

 • behandelt iedere opdrachtgever, collega en externe relatie met aandacht en respect;
 • is toegankelijk en aanspreekbaar;
 • verplaatst zich in de belevingswereld van de ander en gaat in gesprek om duidelijk te krijgen wat nodig is;
 • is vakbekwaam en weet wat zijn sterke en zwakke punten zijn;
 • neemt verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen en mag daarbij altijd om hulp en advies vragen;
 • geeft vertrouwen en ruimte voor verantwoordelijkheid;
 • gaat collegiaal, veiligheidsbewust en oplossingsgericht te werk;
 • komt zijn afspraken na en stelt het zelf aan de orde als dit onverhoopt niet lukt;
 • neemt een onderzoekende houding aan en vraagt feedback op zijn gedrag en prestaties;
 • vraagt zich af wat hij kan betekenen voor de organisatie en degenen met wie we samenwerken;
 • weet wat in onze samenleving grensoverschrijdend is, handelt daarnaar en is daarop aanspreekbaar;
 • signaleert in de eigen werkomgeving wat niet door de beugel kan én wat goed is maar verbeterd kan worden;
 • kan - ook tegenover een kritische buitenstaander – uitleggen dat hij integer handelt;
 • mag rekenen op een faire behandeling door zijn leidinggevende en zijn werkgever.

Over Peercode