Extra contrast

MASK-air

MASK-air Data Viewer screenshot

MASK-air is een applicatie voor mobiele die het Android of iOS operating systeem gebruiken. Er is een Diary Data Viewer website gemaakt voor MASK-air om tijdens de afspraak verzamelde gegevens op de telefoon van de gebruiker te delen met de zorgverlener.

De Opdrachtgever

KYomed

De Uitdaging

Ontwikkel een app en webservice voor patiënten met allergische rhinitis. MASK Air is volgens zorgverleners en patiënten de beste applicatie voor het monitoren van allergische rhinitis - ook wel hooikoorts genoemd. De MASK-air applicatie is ontwikkeld door internationaal gerenommeerde allergologen en is wetenschappelijk gevalideerd.

Competenties / bijdrage van Peercode

Grafisch-, UX design, Web en mobiele Software Ontwikkeling, Hosting en RA/QA Med consultant

Peercode collega's Michiel van Eerd en Govert de Vries zijn co-auteurs van diverse internationale peer-reviewed wetenschappelijke artikelen die gepubliceerd zijn door het MACVIA ARIA consortium (een Asthma en Rhinitis NGO).

De Aanpak

Het doel van MASK-air (Allergy App) is om patiënten met allergische rhinitis, allergieën of astma te helpen hun symptomen te controleren. De app stelt patiënten in staat om hun symptomen en medische behandelingen te registreren en de impact op hun dagelijks leven aan te geven. De app is bedoeld om deze patiënten in staat te stellen actief deel te nemen aan het beheer en de controle van hun ziekte en de communicatie tussen de patiënt en hun zorgverlener te vergemakkelijken.

MASK-air App op mobiel device

Gebruikers kunnen hun algemene allergische symptomen volgen, maar ook onafhankelijk hun neus- en oogsymptomen volgen. Gebruikers met astma kunnen ook hun algemene astmasymptomen volgen. Alle symptomen worden gevolgd met behulp van eenvoudige visuele analoge schalen die in meerdere klinische onderzoeken zijn gebruikt. Naast het dagelijks volgen van symptomen, kunnen gebruikers ook dagelijks medicatiegebruik registreren. De in de loop van de tijd vastgelegde gegevens, waarbij symptomen worden gevolgd met medicatiegebruik, stellen patiënten en zorgverleners in staat om de symptoombeheersing optimaal te beoordelen en de besluitvorming over de behandeling te informeren. Er is een dataviewer beschikbaar waarmee de patiënt zijn/haar gegevens gemakkelijk kan delen met zijn/haar zorgverlener tijdens een afspraak met de zorgverlener en waarmee de zorgverlener snel de symptoombehandeling van de patiënt kan interpreteren op basis van verschillende scores.

Beoogd gebruik

Het beoogde gebruik is om patiënten met allergische rhinitis, allergieën en astma te helpen hun symptomen te volgen en hen te informeren over de status van controle van hun aandoening. Dit stelt hen in staat om actief deel te nemen aan het beheer en de controle van hun ziekte en de communicatie tussen de patiënt en hun zorgverlener te vergemakkelijken.

De applicatie suggereert geen specifieke behandelingsbeslissingen, het is uitsluitend een ondersteunend hulpmiddel voor de patiënt.

Beoogde gebruikers

Patiënten met allergische rhinitis, astma of allergieën en hun zorgverlener.
De app is niet bedoeld voor minderjarigen (kinderen onder de 18 jaar).

Klinisch voordeel

De MASK-air-app is bedoeld om patiënten met allergische rhinitis, allergieën en astma te helpen hun symptomen te volgen en de patiënt te informeren over het niveau van controle over hun ziekte. Dit wordt gedaan door de symptomen en VAS-scores in de loop van de tijd te volgen. De VAS-score is de klinische uitkomstparameter waarop de mate van controle over de ziekte is gebaseerd.

MDR

Onder de MDR de Europese wetgeving voor Medische Hulpmiddelen is de MASK-air app een klasse IIa medisch hulpmiddel. Peercode is Legal Manufacturer en heeft MASK Air met succes gecertificeerd bij Notified Body Kiwa-Dare.

De MASK-air App is beschikbaar in meer dan 27 verschillende talen voor iOS en Android.
De Gebruiksvoorwaarden / Privacy Policy en de labeling zijn beschikbaar.

Zie ook de publicatie "Overdracht van innovatie op allergische rhinitis en astma multimorbiditeit bij ouderen (MACVIA-ARIA) - Referentie Site Twinning (EIP op AHA)".

Projecten