Extra contrast

Brandweer Coach

Brandweer Coach website screenshot

De opdrachtgever

Diverse Veiligheid Regio's waaronder: de Veiligheidregio's Kennemerland, Gelderland Zuid en Twente

De uitdaging

Het bijzondere karakter van de functie van brandweerman- of vrouw maakt een aanstellingskeuring en periodiek medisch onderzoek noodzakelijk. Het doel van deze keuringen is om vast te stellen dat brandweermensen zonder gevaar voor zichzelf, voor collega's en voor anderen hun werk kunnen doen en voldoen aan de eisen die het werk daaraan stelt.

Brandweer Coach App op iPad Mini

Met de nu ontwikkelde Aanstellingskeuring (AK) en Preventief Periodiek Medisch Onderzoek (PPMO) beschikt de brandweersector over gevalideerde testen die aansluiten op de Wet op de Medische Keuringen.

De aanpak

In alle Veiligheidsregio’s wordt binnen afzienbare tijd de nieuwe AK en PPMO ingevoerd. Om te helpen de invoering succesvol te laten verlopen heeft Peercode de ‘Brandweer Coach app’ ontwikkeld. De Brandweer Coach bestaat uit een mobiele app (Android en iPhone) en website die repressief brandweerpersoneel helpt om zich zowel mentaal als fysiek optimaal voor te bereiden op de AK, PPMO en daarmee het brandweer werk in zijn algemeenheid.

Overzicht van de tools (zowel via website als mobiele telefoon te gebruiken):

  • Uitleg van BBT Conditietest aan de hand van korte video filmpjes;
  • Sportpaspoort: Brandweermannen zien hun uitslagen, ontwikkeling van hun conditie en prestaties en raken gemotiveerd om zaken die verbeterd kunnen worden zelf op te pakken;
  • Management informatie en uitgebreide statistieken;
  • Fittest: Uitleg wat de Fittest behelst en hoe deze uitgevoerd dient te worden aan de hand van korte filmpjes;
  • Trainingsprogramma’s: Zowel algemene trainingsprogramma’s (10 km hardlopen in 45 minuten) als specifieke in overleg met de sportinstructeur ontwikkelde programma’s worden aangeboden.

Projecten