Extra contrast

B2C Europe Customer Pages

Customer Pages website screenshot

De opdrachtgever

B2C Europe

De uitdaging

Het ‘Customer Pages’ systeem van B2C Europe (voorheen ABC Mail) stellen klanten die gebruik maken van de logistieke diensten van B2C Europe in staat om onder andere meldingen te doen van nieuwe zendingen, status van verzendingen te bekijken, adresgegevens van zendingen te wijzigen en etiketten te printen. Het systeem dat B2C Europe wilde vervangen was ruim 10 jaar geleden ontwikkeld en over de jaren steeds meer uitgebouwd. Door de wijze waarop het systeem was gebouwd (geen functies, geen scheiding layout en programmacode, geen specificaties beschikbaar, gebruik van php, DLLs, Dreamweaver én ASP) was het systeem niet goed onderhoudbaar en ook niet goed uit te bereiden. Juist om er voor te zorgen dat B2C Europe in de nabije toekomst niet meer van één individu afhankelijk zou zijn, was het zaak om een nieuwe versie van het ‘Customer Pages’ systeem te ontwikkelen die ook door een IT-er die nog niet aan het systeem gewerkt had, te onderhouden en uit te bereiden is.

De aanpak

Wij hebben voorgesteld om het project op te delen in twee fasen. Fase 1 bestond uit het opstellen van Functionele Specificaties en Fase 2 uit de bouw van het systeem. Fase 1 en Fase 2 hadden niet door een en dezelfde organisatie uitgevoerd te worden. Juist door deze fasen te scheiden werd het project beheersbaar en was er een incentive om het project heel goed te specificeren en de juiste requirements van B2C Europe naar boven te krijgen. Het project is op basis van open source (LAMP) architectuur ontwikkeld binnen budget en binnen de deadlines die waren afgesproken.

Projecten