Extra contrast

Fysergo’s cliënt-volgsysteem Care

Fysergo Care website screenshot

De opdrachtgever

Fysergo BV

De opdracht

Het proces van consultatie, behandeling, rapportage, facturatie en verzorgen van alle informatiestromen tussen de zorg-professionals en instanties is complex en foutgevoelig. Fysergo vroeg Peercode om met een oplossing te komen zodat dit hele systeem effectiever, efficiënter en betrouwbaarder uitgevoerd kon worden.

De aanpak

Het cliënt-volgsysteem Care stelt Fysergo in staat om alle processen tussen professionals (bedrijfsarts en fysiotherapeut), opdrachtgevers en zorgverlenende instanties (zorgverzekeraar en arbodienst) te faciliteren. Gezien het grote aantal betrokken partijen is gekozen voor een op internettechnologie gebaseerde applicatie.

Het resultaat

Het systeem Care is reeds een ruim aantal jaren succesvol operationeel en wat functionaliteit betreft inmiddels verder uitgebouwd. Uit een onderzoek van een grote verzekeraar is gebleken dat Care feilloos presteert.

Eigendom

Inhoud van Care: Fysergo
Technologie: Peercode

Projecten