Extra contrast

Mijn Luchtpunt

Mijn Luchtpunt Boehringer Ingelheim website screenshot

De opdrachtgever

Boehringer Ingelheim

De uitdaging

MijnLuchtpunt App voor iOS

Patiënten met de chronische obstructieve longziekte COPD worden nu behandeld op basis van de meting van hun longfunctie. De longfunctie is weliswaar bepalend voor de ernst van de ziekte, maar heeft weinig relatie met de hoeveelheid klachten die mensen door hun COPD ervaren. Het meten van klachten en de gezondheidstoestand met behulp van een vragenlijst blijkt een geschikte methode voor het sturen van de behandeling van COPD in de dagelijkse praktijk. De Clinical COPD Questionnaire (CCQ) bestaat uit 10 vragen in drie categorieën: klachten, de functionele status (dat wat patiënten nog kunnen en doen) en de mentale status (hoe ze zich daarbij voelen).

De oplossing

Mijn Luchtpunt” is een zelfmanagement tool waarmee onder andere de CCQ vragenlijst kan worden afgenomen. Nieuw is tevens dat patiënten hun zorgverleners kunnen uitnodigen om hun gegevens in te zien. De zorgverlener kan via het dashboard exact bekijken hoe het de patiënt vergaat. Ideaal om persoonlijke ondersteuning te kunnen bieden aan de patiënt voor een beter leven met COPD.

Een van de module binnen de applicatie is “Mijn Medicatie”. In deze module kan de patiënt haar inhalatie-medicatie selecteren e aangeven op welk moment(en) van de dag deze geïnhaleerd dienen te worden. Indien gewenst ontvangt de patiënt hiervoor een reminder.

Projecten