Nieuws

Bij Peercode vinden we het belangrijk dat iedereen met plezier zijn of haar werk kan doen. Dat betekent niet alleen dat we mooie, uitdagende projecten uitvoeren. Het betekent ook dat we dit samen doen, met fijne collega’s (en partners en klanten), waarbij er een goede balans is tussen werk en privé. Hybride werken speelt daarin een steeds grotere rol. Sinds Corona is elke organisatie bezig om dit zo goed mogelijk in te richten, en dat is bij Peercode niet anders.

In de zorgsector is de NEN 7510 dé norm voor informatiebeveiliging. Vaak wordt deze NEN 7510-certificering ook gevraagd aan dataverwerkende toeleveranciers.

Peercode en Medace hebben een eendaagse trainingssessie georganiseerd waarin de regelgevende wetgeving, toepasselijke internationale normen en vereisten van het technisch dossier van medische hulpmiddelen die zijn gecertificeerd volgens de Medical Device Regulations (MDR) worden uitgelegd.

Met trots kunnen wij melden dat Peercode, als een van de weinige Europese software bedrijven, haar ISO 13485:2016 certificaat heeft geprolongeerd met in achtneming van de nieuwste eisen van EN-ISO 13485:2016 +AC:2018 + A11:2021 en de eisen van de nieuwe EU Medical Device Regelgeving (EU/MDR 2017/745)!

De COVID-19 crisis raakt Nederland hard. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aan UWV gevraagd om een regeling op te tuigen en uit te voeren om werkgevers te compenseren voor de loonkosten van hun werknemers. Samen met SZW is in een recordtijd een regeling bedacht: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
De NOW is bedoeld om werkgevers tegemoet te komen die te maken hebben met een significant omzetverlies. Met de compensatie kunnen zij hun werknemers doorbetalen zodat werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden blijft.

    Pagina 2 van 6